ZalogujCo warto zobaczyć w Krakowie

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu to najczęściej odwiedzany zabytek Krakowa. Obok, Rynku Głównego z Kościołem Mariackim oraz dawnej dzielnicy żydowskiej - Kazimierz, miejsce przez wieki naznaczone historią, związaną z dynastiami królewskimi naszego kraju. Ogrom wydarzeń historycznych, mających wpływ na losy naszego kraju, które wydarzyły się właśnie na wzgórzu wawelskim są dodatkowym powodem, dla którego warto odwiedzić to wyjątkowe miejsce.

Wawel jest całym kompleksem zabytków, pochodzących z różnych wieków, zarówno budynków świeckich jak i sakralnych, związanych z obroną a także codziennym życiem władców i ich świt.  

 Zamek Królewski  stał się główną stolicą państwa polskiego od czasów Kazimierza Odnowiciela.   Był on kilkukrotnie odnawiany i remontowany.  
Głównym budynkiem sakralnym na wzgórzu wawelskim jest kościół Katedralny pod wezwaniem św. Wacława i św. Stanisława. Zmieniany przez wieki doczekał się naprawdę monumentalnego wyglądu.  Pełen jest śladów historyczno-religijnych po panujących na Wawelu władcach. Po północnej stronie katedry stoi wieża Zygmuntowska, na której od 1521 roku wisi największy w Polsce dzwon, zwany "Zygmuntem".

Wzgórze, znajduje się w niewielkiej odległości od brzegu Wisły i otoczone jest wysokimi murami obronnymi, w których widać kilka mniejszych i większych baszt.  Smocza Jama, imitująca miejsce przebywania legendarnego Smoka Wawelskiego, pozwala na zwiedzenie wnętrza grubych obronnych murów grodu i prowadzi bezpośrednio na deptak wiodący wzdłuż Wisły. Stojący tam sztuczny Smok Wawelski chętnie pokazuje swoje umiejętności zionięcia ogniem.

Kopalnia Soli "Wieliczka"

Kopalnia Soli "Wieliczka" to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej na ziemiach polskich. Należy do zabytków klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Kopalnia Soli „Wieliczka” dzisiaj to zarówno wielowiekowa tradycja jak i nowoczesność. To dorobek kilkudziesięciu pokoleń górników, pomnik historii Polski i narodu polskiego.

Znak firmowy kopalni należy do najstarszych na świecie.  To tu po raz pierwszy zaczęto oznaczać wytwarzany produkt (sól) znakiem firmowym. Dotyczyło to soli pochodzącej z wyjątkowo białych pokładów, przeznaczonej na stoły królewskie, którą pakowano do beczek cechowanych orłem królewskim.

 

 

Wszelkie informacje odnośnie imprez w Krakowie znajdą Państwo na stronie Magiczny Kraków